ABAcomp s. r. o. 
nabízené služby

Konzultační služby

Pro základní orientaci zahraničních společností poskytujeme konzultační služby z následujících oblastí: legislativně-právní, účetní, ekonomické a hospodářské, celní a rovněž z oblasti exportu a importu.

Informační služby

Společnost ABAcomp disponuje databázemi a podklady obsahujícími mezi jiným i charakteristiky a adresy všech významných podniků, ekonomické informace, potřebná spojení a mnohé jiné - často žádané informace.  Na základě těchto informací je poskytována celá řada služeb od rešeršní služby, až po zpracování obsáhlých marketingových či informačních publikací.

Zastupitelské služby

V oblasti zastupování společností nabízíme několik různých úrovní této služby od zastoupení "ad hoc" (kdy zastoupení není trvalé, ale jen dle potřeby), až po trvalé zastupování na bázi komisionářské či mandátní smlouvy. V případě zájmu zajistíme založení dceřiné společnosti, včetně zajištění administrativního a personálního vybavení. Zastoupení jsme schopni realizovat jak přímo v Budapešti, tak i župních sídelních městech v celém Maďarsku.

Tlumočnické a překladatelské služby

Našim klientům rovněž zajišťujeme tlumočnické a překladatelské služby. Překladatelské služby ve spojení se spolupracujícím DTP studiem zajistí kvalitní prezentační materiály. Služba rovněž zahrnuje přípravy a tisk návodů potřebných pro prodej v obou zemích. Součástí těchto služeb je i zajištění ověření potřebných překladů od konzulárních oddělení velvyslanectví obou států (ČR i MR), nebo od soudních znalců.

Poradenské služby

Pro české společnosti nabízíme již prověřené postupy a informace o možnostech vstupu na maďarský trh. Nalezneme potřebné partnery a poskytujeme trvalou pomoc až do okamžiku bezproblémové spolupráce našeho klienta s maďarskými partnery. Služby zahrnují např. i zprostředkování homologace výrobků či zajištění prohlášení o shodě.  Zároveň zajistíme potřebná povolení, řešení celních, daňových a finančních problémů. Nabízíme buď přímé nalezení obchodních kontaktů na základě našich dosavadních vztahů, nebo zprostředkujeme účast na vhodné výstavě či pomocí jiného typu prezentace.