ABAcomp s. r. o.   
vznik společnosti

Společnost byla založena v roce 1994. Původní podnikatelská činnost pod jménem ABAcomp, která existovala od roku 1991 tak dostala novou formu. Společnost byla původně založena se základním jměním 100 tis. Kč, které bylo postupně navyšováno. Od roku 1998 společnost disponuje plně splaceným základním jměním ve výši 1 mil. Kč. Společnost od svého založení začala poskytovat služby v několika oblastech. První směr navázal na předcházející soukromé podnikání a zabýval se poskytováním služeb v oblasti informatiky a výpočetní techniky (poradenství, návrhy informačních systémů, e-komerce, internet, aj). Druhé pole aktivit zahrnuje ekonomické služby, což představuje například poskytování odborných analýz, rozborů hospodaření či prognostik dalšího vývoje. Třetí skupinou služeb, na kterou se společnost zaměřila, byly vzájemné obchodní vztahy mezi podnikateli z České republiky a Maďarska. Se společností ABAcomp úzce spolupracuje řada renomovaných odborníků jak z oblasti mezinárodních obchodních vztahů, tak i analytiků a bankovních odborníků. Společnost má své sídlo v Praze. V Budapešti máme k dispozici kancelář s potřebným administrativním zázemím a spolupracovníky. Firma ABAcomp dlouhodobě spolupracuje s ověřenými partnerskými organizacemi, a je proto schopna zajistit pro své klienty např. i vedení účetní a mzdové agendy, jakož i právní služby.